STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM
           
             
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
           
             
   
BALANS 2019
       
             
Bezittingen     Boekjaar   Vorig jaar  
             
Vorderingen     1.500,00   100,00  
Liquide middelen     29.034,10   40.127,09  
      30.534,10   40.227,09  
             
Schulden            
             
Eigen Vermogen     30.534,10   40.227,09  
      30.534,10   40.227,09  
             
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
         
             
Baten     Boekjaar   Vorig jaar  
             
Bijdragen sponsors     11.750,00   11.150,00  
Bijdragen Vrienden     5.900,00   5.300,00  
Bijdragen Lijfrenten     6.300,00   6.100,00  
Opbrengst sponsordiner
    0,00   4.000,00  
Buitengewone baten     2.315,00   4.250,00  
      26.265,00   30.800,00  
             
Lasten            
             
Donatie kunstobjecten
    34.694,30   960,00  
Afboeking vordering     100,00   100,00  
Kosten sponsordiner     0,00   1.636,39  
Bankkosten     0,00   110,32  
Algemene kosten     1.163,69   118,70  
      35.957,99   2.925,41  
             
Nadelig/Voordelig resultaat
    9.692,99   27.874,59  
             
             

Contact

adres

Katwijks Museum
Voorstraat 46
2225 ER Katwijk aan Zee

Telefoon: 071-401 30 47
email: info@katwijksmuseum.nl
website: www.katwijksmuseum.nl

Bank: NL 34 RABO 0331839741 

 

openingstijden

Maandag gesloten
dinsdag 10:00 uur - 17:00 uur
woensdag 10:00 uur - 17:00 uur
donderdag 10:00 uur - 17:00 uur
vrijdag 10:00 uur - 17:00 uur
zaterdag 10:00 uur - 17:00 uur
zondag gesloten

 

RSIN

RSIN-nummer Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum 

RSIN 8163.38.334

© 2013 alfredvdplas

Search