STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM
           
BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
           
    BALANS 2017    
           
Bezittingen   Boekjaar   Vorig jaar
           
Vorderingen   200,00   350,00
Liquide middelen   12.152,50   10.342,60
      12.352,50   10.692,60
           
Schulden          
           
Eigen Vermogen   12.352,50   10.692,60
      12.352,50   10.692,60
           
  STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017  
           
Baten     Boekjaar   Vorig jaar
           
Bijdragen sponsors   12.400,00   12.150,00
Bijdragen Vrienden   6.100,00   5.800,00
Bijdragen Lijfrenten   2.300,00   2.600,00
Buitengewone baten   12.770,00   6.750,00
      33.570,00   27.300,00
           
Lasten          
           
Donatie kunstobjecten 31.442,25   53.400,00
Reservering Jubileumfonds 0,00   10.000,00
Bankkosten   86,95   79,65
Algemene kosten   380,90   291,35
      31.910,10   63.771,00
           
Nadelig/Voordelig resultaat 1.659,90   36.471,00
           
           
Vorderingen : Vriend W. Guijt   100,00  
                     Vriend H. Schravenmade 100,00  
           
           
           
           
           
           

Contact

adres

Katwijks Museum
Voorstraat 46
2225 ER Katwijk aan Zee

Telefoon: 071-401 30 47
email: info@katwijksmuseum.nl
website: www.katwijksmuseum.nl

Bank: NL 34 RABO 0331839741 

 

openingstijden

Maandag gesloten
dinsdag 10:00 uur - 17:00 uur
woensdag 10:00 uur - 17:00 uur
donderdag 10:00 uur - 17:00 uur
vrijdag 10:00 uur - 17:00 uur
zaterdag 10:00 uur - 17:00 uur
zondag gesloten

 

RSIN

RSIN-nummer Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum 

RSIN 8163.38.334

© 2013 alfredvdplas

Search