STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUMSTICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM
BESTUURSVERSLAG 2019

In 2019 is het bestuur op 23 mei, 24 augustus en 25 november2019 bijeen gekomen. Tijdenshet verslagjaar waren er geen mutaties in het bestuur.De actie om de looptijd van de lijfrenten te verlengen en het bestand uit te breiden metnieuwe lijfrenteovereenkomsten leidde tot een mooi resultaat. Bij het afsluiten van de actiebleken 26 vrienden bereid om een jaarlijkse lijfrente te betalen. Dat betekent een jaarlijkseopbrengst van € 6.100.Op 23 mei is de jaarvergadering gehouden waarbij de jaarrekening 2018 en het jaarverslag2018 werden vastgesteld. Per 31 december bedroeg het eigen vermogen € 30.534. Het batigsaldo over 2018 bedroeg € 9.693. Het eigen vermogen na aftrek van kosten is geheelbestemd om bij te dragen in de aankoop en de restauratie van kunstwerken door hetKatwijks Museum. Uit dien hoofde is aan het Genootschap ‘Oud Katwijk’ € 34.694bijgedragen voor de aankoop van kunstwerken.De beleidsnota is herschreven en gaat gelden voor de jaren 2020-2025. Tijdens devergadering van 5 november 2019 werd deze vastgesteld.Door het Genootschap ‘Oud Katwijk’ werd in de aftersale van het Auktionhaus SchlossAhlden een belangrijke aankoop gedaan. Het ging hier om een goed in de collectie van hetmuseum passend werk van Bernard Blommers. De stichting heeft de aankoop door hetgenootschap met € 28.000 volledig gefinancierd.Besloten werd de sponsorpasjes voortaan volledig te laten verzorgen door TicketTeam.Daarmee wordt de taak van het bestuur in belangrijke mate verlicht.Johan Thelen heeft desgevraagd een flyer ontworpen die bestemd is om denaamsbekendheid van de stichting te bevorderen en daarmee een rol te spelen bij defundraising.
Katwijk, 10 februari 2020

Contact

adres

Katwijks Museum
Voorstraat 46
2225 ER Katwijk aan Zee

Telefoon: 071-401 30 47
email: info@katwijksmuseum.nl
website: www.katwijksmuseum.nl

Bank: NL 34 RABO 0331839741 

 

openingstijden

Maandag gesloten
dinsdag 10:00 uur - 17:00 uur
woensdag 10:00 uur - 17:00 uur
donderdag 10:00 uur - 17:00 uur
vrijdag 10:00 uur - 17:00 uur
zaterdag 10:00 uur - 17:00 uur
zondag gesloten

 

RSIN

RSIN-nummer Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum 

RSIN 8163.38.334

© 2013 alfredvdplas

Search