STICHTING SPONSORGELDEN KATWIJKS MUSEUM

 

 

BESTUURSVERSLAG 2016

 

Ondanks de daling van het aantal sponsors zijn in het verslagjaar de baten met 20% toegenomen. Deze kwamen uit op € 27.300. De stijging is met name toe te schrijven aan een tweetal incidentele giften.

 

Op 1 januari 2016 was het vijftig jaar geleden dat het Genootschap ‘Oud Katwijk’ werd opgericht. In 2014 was reeds het initiatief genomen om aan het genootschap een blijvende herinnering aan dit feit te geven. De bedoeling was te trachten een kunstwerk te verwerven dat in Katwijk tijdens de zeventiende eeuw is gemaakt. Hiervoor stelde de stichting in drie jaarlijkse termijnen in totaal € 31.475 beschikbaar. Een probleem was dat een dergelijk schilderij prijzig is en daardoor moeilijk te verwerven. Korte tijd voordat het sponsordiner werd gehouden, kwam een dergelijk schilderij op de markt. Door het late tijdstip was echter besloten om het geld als bijdrage in de aankoop van andere aankopen ter beschikking te stellen. Toch kon tijdens een sponsordiner Cees Baalbergen namens het bestuur een schilderij uit de zeventiende eeuw aanbieden, omdat het genootschap zelf nog over voldoende middelen beschikte om tot aankoop over te gaan. Genoemd sponsordiner bracht € 2.500 op.

 

Het bestuur kwam een keer bijeen. Tijdens de jaarvergadering werd de jaarrekening en het jaarverslag over 2015 vastgesteld. In de vacature als bestuurslid van de heer G. van Kruistum heeft de heer Gert Zwaan zich bereid verklaard de de heer Van Kruistum op te volgen. 

 

In 2016 was nieuw elan in de economie te bespeuren, een ontwikkeling die zich in 2017 in versterkte mate heeft voortgezet. Het bestuur bereidt maatregelen voor om het aantal sponsors en vrienden verder uit te breiden.

 

 

Katwijk, 16 november 2017

Het bestuur

Contact

adres

Katwijks Museum
Voorstraat 46
2225 ER Katwijk aan Zee

Telefoon: 071-401 30 47
email: info@katwijksmuseum.nl
website: www.katwijksmuseum.nl

Bank: NL 34 RABO 0331839741 

 

openingstijden

Maandag gesloten
dinsdag 10:00 uur - 17:00 uur
woensdag 10:00 uur - 17:00 uur
donderdag 10:00 uur - 17:00 uur
vrijdag 10:00 uur - 17:00 uur
zaterdag 10:00 uur - 17:00 uur
zondag gesloten

 

RSIN

RSIN-nummer Stichting Sponsorgelden Katwijks Museum 

RSIN 8163.38.334

© 2013 alfredvdplas

Search